Grup Eğitimi
Gruplar oluşturulurken bireylerin; yaşı, eğitim performansı ile öncelikli eğitim ihtiyacı gibi durumları dikkate alınarak belirlenir.

Grupların mevcutları; görme engelli bireyler, işitme engelli bireyler, dil ve konuşma güçlüğü olan bireyler, özel öğrenme güçlüğü olan bireyler için en fazla on, zihinsel engelli bireyler için en fazla sekiz, yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireyler için en fazla dört bireyden oluşur.

Grup eğitiminde grubun amacına yönelik uygulamalar esas alınıp, gruptaki her bir öğrencinin gruptan ne kazanacağı ve gruba ne kazandıracağı düşünülerek program oluşturulur.

Grup Eğitimiyle kendine güvenen, sosyal kurallara uyan, işbirliği yapabilen, iletişim kuran, özgüven kazanan, kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Grup eğitim programı, uzman meslek elemanı tarafından uygulanır.
Grup eğitimi çocuklarımızın yaşadıkları en büyük zorluklar arasında sosyalleşmeleri ve topluma uyum sağlayabilmeleri için gerekli ortamların sağlanmasında varolan açığı kapatabilmek için çalışmalar yapılmaktadır.

Grup eğitimi sayesinde çocukların;
Özgüvenleri gelişir ve başka ortamlarda hissedemedikleri başarı duygusunu edinirler,
Özbakım becerilerini geliştirir,
Yapacağı işin sorumluluğunu almayı öğrenir,
Tamamlama ve takip becerileri gelişir,
Komut alma ve sıra almayı öğrenir,
Toplumsal kuralları öğrenir ve uygulamaya alışır,
Sosyal davranışlar kazanır,
Sosyal becerileri ve kuralları öğrenme imkanı sağlar,
Sözel olarak kendini ifade edebilmeyi kazandırmak.
Dil gelişiminin desteklenmek, ağız ve solunum organlarının doğru kullanılmasını sağlamak.
Sosyal gelişimi desteklenmek.
Çocuğa kendi ihtiyaçlarını yardım almadan giderebilmeyi öğretmek.
Toplumsal kuralları öğretmek ve uygulatmak
Yardımlaşma, paylaşma, sıra bekleme, izin isteme gibi sosyal davranışları kazandırmak.
Bireye öğrendiklerini kullanma ve pekiştirme olanağı sağlar,
Zihinsel gelişimi ve algılamayı desteklemek.
İnce motor hareketlerini desteklemek.

Gönder
1
Gönder
Merhaba